Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

21:50
7780 9713
21:50
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
majak
21:46
1468 75fa 500
Reposted fromzcas zcas viaButWhy ButWhy
majak
16:06
majak
16:05
5656 31d0
Reposted fromssozs ssozs viakatanka katanka
majak
16:05
Reposted frommayamar mayamar viasofever sofever
majak
16:03
0124 54e4
Reposted fromhomczi homczi viaasylopath asylopath
majak
16:02
On wcale nie musiał robić nic szczególnego. Moje małe głupiutkie dziewczyńskie serce samo do Niego poleciało i złożyło Mu się u stóp.
— Kerstin Gier
majak
16:01
majak
15:43
3866 5cfe
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viaMissMurder MissMurder
majak
15:43
"Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz" 
- Piotr Adamczyk
Reposted fromnexxt nexxt viaMissMurder MissMurder
majak
15:36
spokojnie.
majak
15:31
6499 1862
Reposted fromscorpix scorpix viafortytwo fortytwo
15:31
majak
15:29
1427 b6ff
Reposted frommiischa miischa viaSukkie Sukkie
majak
15:29
Yes I do, actually.
15:29
8084 ff13
Reposted fromserrure serrure viakatanka katanka
majak
15:27
6167 0222
Reposted fromkaiee kaiee vialejtekole lejtekole
15:26
2504 6154
Reposted fromjohnkeats johnkeats viashitty shitty
majak
15:24
7575 20e4
Reposted frompszpsz pszpsz viafortytwo fortytwo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...